Kraków

Façade of Dom Św. Stanisława on Ulica Kanonicza

Dom Św. Stanisława