Kraków

Stadnickich Palace on Ulica Grodzka

Pałac Stadnickich