Kraków

Kamienica Malarnia on Plac św. Marii Magdaleny

Kamienica Malarnia