Barcelona

Plaça del Rei : Palau Reial Major (Palau del Lloctinent avec le Mirador del Rei Martí & Saló del Tinell)

Plaça del Rei