Wrocław

Rynek: New Town Hall (Nowy Ratusz)

Nowy Ratusz