Warszawa

Czapski Palace on Ulica Krakowskie Przedmieście

Pałac Czapskich