Warszawa

Kamienica Baryczkowska on Rynek Starego Miasta

Kamienica Baryczkowska