Warszawa

Saint John's Archcathedral

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela