Kraków

Saint Florian's Church (Kościół św. Floriana)

Kościół św. Floriana