Kraków

Prałatówka Kościoła Mariackiego on Plac Mariacki

Prałatówka Kościoła Mariackiego