Kraków

Saint Andrew's Church (Kościół Świętego Andrzeja)

Kościół św. Andrzeja