Vicenza

Église San Lorenzo : portail, lion

Chiesa di San Lorenzo portal lion