Venezia


View on Venezia from San Giorgio's Campanile


View from Campanile di San Giorgio

Veneto  |  Italy  |  Trips through Europe  |  Home

Update 2021-02-19    Copyright Michel ENKIRI