Venezia


Palazzo Falier, on Campo Santi Apostoli along Rio dei Santi Apostoli


Palazzo Falier

Veneto  |  Italy  |  Trips through Europe  |  Home

Update 2021-02-19    Copyright Michel ENKIRI