Padova

Chiesa degli Eremitani, cloître

Chiesa degli Eremitani, cloister