Torino

Piazza San Carlo, églises Santa Cristina (gauche) & San Carlo Borromeo (droite)

Piazza San Carlo, Santa Cristina (left) & San Carlo Borromeo (right) Churches