Roma


Piazza San Pietro


Piazza San Pietro

Lazio  |  Italy  |  Trips through Europe  |  Home

Update 2021-02-19    Copyright Michel ENKIRI    (to CC back in 1991)