Bonn

Tombe de Robert & Clara Schumann au Alter Friedhof

Robert & Clara Schumann's grave