Ansbach

Historic houses on Karlsplatz & Karolinenstraße

Historic houses on Karlsplatz & Karolinenstraße