Freiburg im Breisgau

House next to Schwabentor on Schlossbergring

House next to Schwabentor on Schlossbergring