København

Carl Theodor Dreyer's grave in Frederiksberg Ældre Kirkegård

Carl Theodor Dreyer's grave in Frederiksberg Ældre Kirkegård