Znojmo

Saint Catherine Rotunda (Rotunda svaté Kateřiny)

Rotunda svaté Kateřiny