Třeboň

Budějovická brána & the Long Castle Corridor (Dlouhé zámecké chodby) from Jiráskova

Budějovická brána