Třebíč

Cimetière juif (Židovský hřbitov)

Židovský hřbitov