Praha

Staroměstské náměstí: Kinský Palace & Stone Bell House (Palác Kinských & Dům U Kamenného zvonu)

Staroměstské náměstí