Praha

Old Town Hall (Staroměstská radnice) on Staroměstské náměstí

Staroměstská radnice