Praha

Staroměstské náměstí with Church of Our Lady before Týn, Dům U Kamenného zvonu & Týnská škola

Staroměstské náměstí