Praha

Saxon-Lauenburg Palace (Sasko-lauenburský palác) on Hradčanské náměstí

Sasko-lauenburský palác