Praha

Castle: second courtyard

Pražský hrad - Druhé nádvoří