Praha

Château : palais Présidentiel (Kancelář prezidenta republiky)

Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky