České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II. avec l'Hôtel de Ville (Radnice)

Náměstí Přemysla Otakara II.