České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II. with the Town Hall (Radnice)

Náměstí Přemysla Otakara II.