Praha


Castle: third courtyard with the Presidential Palace (Kancelář prezidenta republiky)


Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky

Czech Republic  |  Trips through Europe  |  Home

Update 2020-07-13    Copyright © Michel ENKIRI